Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

สว่านไฟฟ้าไร้สาย และไขขวงไฟฟ้าไร้สาย

มาดูกันว่าสว่านไร้สายและสว่านกระแทกของเราที่ใช้เทคโนโลยีปฏิวัติใหม่ ซึ่งรวมถึง Nuron จะช่วยให้คุณเจาะและขันไม้ โลหะ และอิฐก่อเร็วขึ้นได้อย่างไร

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า