แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สว่านไฟฟ้าไร้สาย และไขขวงไฟฟ้าไร้สาย

ซื้อสว่านเจาะกระแทกและสว่านไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ Nuron 12V และ 22V อย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเจาะและขันไม้ โลหะ และอิฐก่อได้เร็วขึ้น

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน