บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต (ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

Anchor Channel

การติดตั้งเปลือกอาคาร (Façade) เช่น กระจกและแผ่นบังแดด เข้ากับส่วนประกอบทางโครงสร้างของอาคารเป็นงานเฉพาะทาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยึดออกแบบพิเศษ โดยรางติดตั้งชิ้นยึดชนิดหล่อฝังของฮิลติรองรับงานที่ต้องการระยะห่างระหว่างเปลือกอาคารน้อยหรืองานที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุกมาก

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบรางติดตั้งชิ้นยึดชนิดหล่อฝังที่สะดวกและคุ้มค่าด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการออกแบบต่างๆ เช่น EN 1992-4, ACI 318 และ AS 5216

ติดต่อฮิลติวันนี้ เพื่อหาคำตอบให้กับปัญหาของคุณ!

บริการของเราประกอบด้วย:

• จดหมายปะหน้า

• รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดและข้อคิดเห็น

• ใบรายการวัสดุอย่างละเอียดสำหรับแต่ละงาน

• รายงานการคำนวณออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับแต่ละงาน

• ไฟล์ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Anchor Channel (PAC) สำหรับแต่ละงาน

• รายการข้อกำหนด (Specification Text)