บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

Anchor Design Services

ทีมวิศวกรของฮิลติพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดทุกช่วงของโครงการก่อสร้าง โดยจะทำหน้าที่คำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการของคุณ

บริการของเราครอบคลุมมาตรฐานการออกแบบสากลต่างๆ เช่น ACI 318 และ EN 1992-4

ในบางกรณี มาตรฐานการออกแบบในปัจจุบันอาจไม่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะของงานของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรมโดยใช้ระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วของเรา (Engineering Judgment)

แค่บอกเราว่าคุณต้องการอะไร แล้วเราจะจัดการทุกอย่างให้คุณ!

บริการของเราประกอบด้วย:

• จดหมายปะหน้า

• รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดและข้อคิดเห็น

• ใบรายการวัสดุอย่างละเอียดสำหรับแต่ละงาน

• รายงานการคำนวณออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับแต่ละงาน

• ภาพแบบในรูปแบบไฟล์ CAD สำหรับแต่ละงาน

• ไฟล์ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Engineering (PE) สำหรับแต่ละงาน

• รายการข้อกำหนด (Specification Text)