บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

ผลิตภัณฑ์กันไฟลามของฮิลติผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบสากลต่างๆ เช่น ASTM/UL, EN1366-3 และ -4 รวมไปถึงมาตรฐานเฉพาะในประเทศต่างๆ เช่น AS1530.4 และ AS4072.1​

 

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยห้องปฏิบัติการอิสระสำหรับทั้งการป้องกันไฟลามผ่านช่องเปิดทะลุและรอยต่อโครงสร้าง โดยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์กันไฟลามของฮิลติจะถูกทำการทดสอบ ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจะมีการรับรองและอนุมัติตามมาตรฐานที่ทำการทดสอบ

อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่ระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสำหรับงานเฉพาะทางของคุณ เนื่องจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป​

ในกรณีนี้ คุณสามารถติดต่อขอคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันไฟลามของฮิลติได้ โดยเราจะใช้การออกแบบตามหลักวิศวกรรม (Engineering Judgement) เพื่อให้ได้อัตราการทนไฟตามความต้องการสำหรับงานของคุณ

บริการของเราประกอบด้วย:

•  จดหมายปะหน้า

•  รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดของคำขอและข้อคิดเห็น

•  ใบรับรองการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (ในรูปแบบ pdf) สำหรับแต่ละงาน​

ENGINEERING JUDGEMENT REQUEST FORM