Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • การกระจุกตัวหนาแน่นของเพชรที่มีคุณภาพสูงช่วยให้ความเร็วในการตัดซอยเร็วยิ่งขึ้น
  • ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทั่วไปกับวัสดุที่หลากหลายแม้ในสภาวะที่ยากที่สุด
  • แกนแผ่นเหล็กหนาและเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุด
  • ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน - ด้วยฟันเพชรที่มีขนาดใหญ่และติดกันเป็นพิเศษ
Applications
  • ตัดซอย (การไล่) ช่องทางในวัสดุแร่สำหรับท่อร้อยสายไฟสายเคเบิลหรือท่อไฟฟ้า, ประปา, เครื่องทำความร้อนและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  • สำหรับการใช้งานด้วยเครื่องมือตัดซอย Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า