แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกคอร์ริ่ง

แสดงดอกคอร์ริ่งและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานเจาะคอนกรีตและอิฐก่อด้วยเครื่องเจาะแบบด้ามจับ แบบใช้แท่น และเครื่องคอริ่ง

แสดงดอกคอร์ริ่งและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานเจาะคอนกรีตและอิฐก่อด้วยเครื่องเจาะแบบด้ามจับ แบบใช้แท่น และเครื่องคอริ่ง
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SPX-T กระบอกเจาะคุณภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีตทุกประเภท – เพื่อใช้กับปลายการเชื่อมต่อ DD EC-1 และ DD 30-W, C+
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SP-H ดอกเจาะคอร์ริ่งแบบพิเศษสำหรับการเจาะคอนกรีตทุกประเภท – สำหรับเครื่องมือ ≥2.5 kW (ไม่มีปลายเชื่อมต่อ)
ดอกเจาะคอร์ริ่งแบบหยาบ P-U (เคลือบทองเหลืองได้) ดอกเจาะคอร์ริ่งมาตรฐานที่มีโมดูลเจาะคอร์ริ่งแบบเปลี่ยนได้สำหรับการเจาะคอนกรีตชนิดผิวหยาบมากๆ – สำหรับเครื่องมือทั้งหมด (ไม่มีก้นดอก)
การเปลี่ยนฟันโมดูล P-U ชุดเปลี่ยนฟันดอกคอร์ริ่งมาตรฐานที่เคลือบทองเหลืองได้สำหรับการคอร์ริ่งในคอนกรีตขรุขระมาก - สำหรับเครื่องมือทั้งหมด
ก้นดอก BI (M41) ปลายต่อเชื่อมสำหรับเสียบกระบอกเจาะกากเพชรกับเกลียว M41
ก้นดอก BS (M41) ปลายต่อเชื่อมสำหรับเสียบกระบอกเจาะกากเพชรกับเกลียว M41
ก้นดอก BL (M41) ปลายต่อเชื่อมสำหรับเสียบกระบอกเจาะกากเพชรกับเกลียว M41