Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • การออกแบบนวัตกรรมโพลิกอนและใบมีดลับคมได้เอง - ซึ่งออกแบบให้การสกัดและการทำให้แตกมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ลดโอกาสดอกสกัดติดน้อยลง ด้วยการออกแบบใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์ ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน
  • สันดอกโพลิกอนแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการสกัดและความแข็งแกร่งสูงสุด
  • เหล็กอัลลอยด์กำลังสูงและการทำให้แข็งด้วยการเหนี่ยวนำที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความทนทานสูงสุด
  • อายุการใช้งานยาวนานที่สุด
Applications
  • การรื้อถอนงานหนักที่ควบคุมได้และการสกัดเพื่อทำช่องเปิดหรือราง
  • งานพื้นผิว เช่น สกัดผิวหน้า การตกแต่ง หรืองานรื้อกระเบื้อง
  • เหมาะสำหรับใช้งานกับวัสดุแร่ เช่น คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐ ปูนปลาสเตอร์ หรือหิน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า