Hilti

Features & Applications

Features
  • การออกแบบนวัตกรรมโพลิกอนและใบมีดที่ลับคมได้เอง - ซึ่งออกแบบให้การสกัดและการทำให้แตกมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • การติดขัดน้อยลงด้วยการออกแบบใบมีดรูปคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ - ทำให้การหยุดทำงานลดลง
  • ให้การผลิตและความแข็งแกร่งสูงสุดด้วยการออกแบบก้านโพลิกอนแบบใหม่
  • เหล็กอัลลอยด์กำลังสูงและการทำให้แข็งด้วยการเหนี่ยวนำที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความทนทานสูงสุด
  • ระยะเวลาทำงานที่ดีที่สุด
Applications
  • การรื้อถอนงานหนักและการกระเทาะแตกที่ควบคุมได้เพื่อสร้างช่องเปิดหรือราง
  • งานพื้นผิว เช่น การถาก การตกแต่ง หรือการลบกระเบื้อง
  • เหมาะสำหรับใช้งานกับวัสดุแร่ เช่น คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐ ปูนปลาสเตอร์ หรือหิน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า