Hilti

Features & Applications

Features
  • นวัตกรรมการออกแบบของดอกสกัดโพลิกอนและปลายที่ลับคมได้เอง – ออกแบบเพื่อให้การทำลายและการสกัดมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่จำเป็นต้องลับคมดอกสกัด หลอมโลหะใหม่ หรือทำให้แข็งใหม่อีก
  • การติดในคอนกรีตและอิฐน้อยลง ส่งผลให้ได้งานมากยิ่งขึ้น
  • อายุการทำงานที่ยาวนาน
  • โอกาสน้อยมากที่ดอกติดในคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ
Applications
  • การสกัดตกแกต่งผิวหน้า
  • การสกัดตกแต่ง
  • การสกัดทำลาย

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า