Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อยชักไฟฟ้า

เลื่อยไฟฟ้า– ทั้งแบบมีสายและไร้สาย – ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการตัดไม้ โลหะ แผ่นไม้คอมโพสิต สำหรับงานเบา-หนัก

เลื่อยไฟฟ้า– ทั้งแบบมีสายและไร้สาย – ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการตัดไม้ โลหะ แผ่นไม้คอมโพสิต สำหรับงานเบา-หนัก
เลื่อยชัก SR 6-A22 เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 22V ที่ออกแบบสำหรับการรื้อถอนงานหนักและการตัดตามยาวที่มีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดและสะดวกสบายต่อการใช้งานขั้นสูง
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า