แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตัดผนังคอนกรีต

แสดงให้ฉันเห็นเครื่องตัดผนังใช้ใบตัดเพชรที่ได้รับการออกแบบสำหรับการแก้ไขโครงสร้างและรื้อทำลายคอนกรีตงานหนัก

แสดงให้ฉันเห็นเครื่องตัดผนังใช้ใบตัดเพชรที่ได้รับการออกแบบสำหรับการแก้ไขโครงสร้างและรื้อทำลายคอนกรีตงานหนัก
เลื่อยผนังไฟฟ้า DST 10-CA เลื่อยผนังไฟฟ้าสำหรับงานตัดขนาดเล็ก/ปานกลาง ด้วยตัวช่วยตัดและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในเครื่อง (ไม่มี e-box)
เลื่อยผนังไฟฟ้า DST 20-CA เลื่อยผนังไฟฟ้าสำหรับงานตัดที่ยากลำบาก ด้วยตัวช่วยตัดและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในเครื่อง (ไม่มี e-box)
เลื่อยตัดพื้น-ผนัง DST 20-CA รุ่นสอง เลื่อยตัดพื้น-ผนังไฟฟ้าสำหรับงานตัดที่ยากลำบากที่มีตัวช่วยตัดและอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่อง (ไม่มี e-box ภายนอก)
DS TS20-E เลื่อยลวดไฟฟ้าสำหรับงานตัดขนาดกลาง
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน