Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ขาตั้งเจาะ

แสดงให้ฉันเห็นแท่นเจาะและส่วนต่อความยาวเสาแท่นเครื่องที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีตแบบหัวเพชรแบบติดตั้งบนแท่นยึด

แสดงให้ฉันเห็นแท่นเจาะและส่วนต่อความยาวเสาแท่นเครื่องที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีตแบบหัวเพชรแบบติดตั้งบนแท่นยึด
แท่นเจาะ DD-HD 30 แท่นเจาะสำหรับหน่วยตัวขับการเจาะคอร์ริ่งของ Hilti (ดูแผ่นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น)
แท่นเจาะ DD-HD 30 แท่นเจาะสำหรับหน่วยตัวขับการเจาะคอร์ริ่งของ Hilti (ดูแผ่นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น)
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า