แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ขาตั้งเจาะ

แสดงให้ฉันเห็นแท่นเจาะและส่วนต่อความยาวเสาแท่นเครื่องที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีตแบบหัวเพชรแบบติดตั้งบนแท่นยึด

แสดงให้ฉันเห็นแท่นเจาะและส่วนต่อความยาวเสาแท่นเครื่องที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีตแบบหัวเพชรแบบติดตั้งบนแท่นยึด
แท่นเจาะ DD-HD 30 แท่นเจาะสำหรับเครื่องคอร์ริ่งกำลังสูงของ Hilti (โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น)
แท่นเจาะ DD-HD 30 แท่นเจาะสำหรับเครื่องคอร์ริ่งกำลังสูงของ Hilti (โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น)
แท่นเจาะ DD-HD 30 แท่นเจาะสำหรับเครื่องคอร์ริ่งกำลังสูงของ Hilti (โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น)
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน