Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • การชดเชยความเอียงอัตโนมัติ - ไม่ต้องวัดระดับเอง
  • การระบุตำแหน่งและการวัดโดยคนคนดียว
  • จุดเลเซอร์สีเขียวสำหรับการมองเห็นที่สูง
  • แบตเตอรี่ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มอุปกรณ์ไร้สาย Hilti: ใช้แบตเตอรี่มาตรฐาน Hilti 2.6 Ah
  • ตั้งฐานอัตโนม้ติในพื้นที่ปฎิบัติงานสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว
Applications
  • การออกแบบตำแหน่ง 2D และ 3D บนพื้นที่ปฎิบัติงาน
  • การออกแบบงานหล่อ ตำแหน่งสำหรับการขุดและตำแหน่งยึดบนพื้นและเพดาน
  • การออกแบบทางลาดเดี่ยวหรือคู่
  • การออกแบบและการถ่ายโอนสายบังคับอาคาร
  • การวัดตามการก่อสร้างจริงของลักษณะที่มีอยู่

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า