แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ขาตั้งกล้องสามขา PMA 20 #411287
Features
  • อเนกประสงค์ – อุปกรณ์เสริมช่วยขยายขอบเขตของลักษณะงานสำหรับเส้นระดับเลเซอร์
  • ความเข้ากันได้ – ออกแบบสำหรับเข้ากันได้กับเส้นระดับเลเซอร์ของเราทั้งหมด
  • กะทัดรัด – การออกแบบที่พับได้และพกพาได้
Applications
  • ขาตั้งกล่อง PMA 20 – ขาตั้งกล่องสำหรับเส้นระดับเลเซอร์ทั้งหมด
  • อะแดปเตอร์ PMA 20 – ปรับเกลียวจาก 5/8" เป็น 1/4" (5/8 ” เกลียวภายในที่ด้านล่างและเกลียวภายนอก 1/4 ” ที่ด้านบน) และเหมาะกับเส้นระดับเลเซอร์ เลเซอร์ระดับและแกน เลเซอร์แบบรวม และเลเซอร์ยิงเป็นจุด

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ขาตั้งกล้องสามขา PMA 20 #411287

การบริการและให้คำปรึกษา