แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ขาติดโลหะ และอะแดปเตอร์

แสดงให้ฉันเห็นขาตั้งสามขาและเครื่องมือปรับระดับ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้เครื่องมือวัดและตรวจสอบมั่นคงสำหรับการวัดและการอ่านค่าที่แม่นยำ

แสดงให้ฉันเห็นขาตั้งสามขาและเครื่องมือปรับระดับ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้เครื่องมือวัดและตรวจสอบมั่นคงสำหรับการวัดและการอ่านค่าที่แม่นยำ