แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือฮาร์ดแวร์เหล็กสแตนเลส

แท่งเกลียวเหล็กสแตนเลส สลักเกลียว น็อตหกเหลี่ยม แหวนรอง ข้อต่อสตัด และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง

แท่งเกลียวเหล็กสแตนเลส สลักเกลียว น็อตหกเหลี่ยม แหวนรอง ข้อต่อสตัด และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
แท่งเกลียว AM A2-70 แท่งเกลียวที่คุ้มค่าสำหรับใช้คู่กับน้ำยาเคมีแบบฉีด (สแตนเลส A4) และมีความยาว 1 ม.