แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือฮาร์ดแวร์เหล็กสแตนเลส

แท่งเกลียวเหล็กสแตนเลส สลักเกลียว น็อตหกเหลี่ยม แหวนรอง ข้อต่อสตัด และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง

แท่งเกลียวเหล็กสแตนเลส สลักเกลียว น็อตหกเหลี่ยม แหวนรอง ข้อต่อสตัด และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
แท่งเกลียว HAS A4 แท่งเกลียวสำหรับการเจาะเสียบไฮบริด/อีพร็อกซี่แบบฉีดในคอนกรีตและการก่ออิฐ
แท่งเกลียว AM A2-70 แท่งเกลียวที่คุ้มค่าสำหรับใช้คู่กับน้ำยาเคมีแบบฉีด (สแตนเลส A4) และมีความยาว 1 ม.