แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

Clamps รัดท่อ

ตัวหนีบท่อสำหรับการใช้งานทั่วไปที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สำหรับวัสดุท่อต่าง ๆ อันหลากหลาย