Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี

แท่งเกลียวชุบสังกะสี สลักเกลียว แป้นเกลียวหกเหลี่ยม แหวนรอง แป้นเกลียวต่อเชื่อม และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมแห้ง และอยู่ภายในอาคาร

แท่งเกลียวชุบสังกะสี สลักเกลียว แป้นเกลียวหกเหลี่ยม แหวนรอง แป้นเกลียวต่อเชื่อม และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมแห้ง และอยู่ภายในอาคาร
แท่งเกลียว AM 8.8 แท่งเกลียวเหล็กเกรด 8.8 ที่คุ้มค่าสำหรับน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า