แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี

แท่งเกลียวชุบสังกะสี สลักเกลียว แป้นเกลียวหกเหลี่ยม แหวนรอง แป้นเกลียวต่อเชื่อม และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมแห้ง และอยู่ภายในอาคาร

แท่งเกลียวชุบสังกะสี สลักเกลียว แป้นเกลียวหกเหลี่ยม แหวนรอง แป้นเกลียวต่อเชื่อม และอื่น ๆ สำหรับระบบรองรับโมดูล่าร์การประกอบในสภาพแวดล้อมแห้ง และอยู่ภายในอาคาร
แท่งเกลียว HAS 8.8 แท่งเกลียวสำหรับการเจาะเสียบไฮบริด/อีพร็อกซี่แบบฉีดในคอนกรีตและการก่ออิฐ
แท่งเกลียว AM 8.8 แท่งเกลียวแบบประหยัดสำหรับพุกไฮบริด/อีพ๊อกซี่แบบฉีด (เหล็กคาร์บอน 8.8 ตามมาตรฐาน DIN 976-1)