Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานยึด

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า