แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานยึด

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน