แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นผนังกันไฟลาม

ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างครอบคลุมด้วยแผ่นผนังกันไฟลามซึ่งสามารถใช้กับสายไฟ ท่อ และซีลปิดช่องเปิดเจาะทะลุที่มีวัสดุหลายชนิดลอดผ่าน

ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างครอบคลุมด้วยแผ่นผนังกันไฟลามซึ่งสามารถใช้กับสายไฟ ท่อ และซีลปิดช่องเปิดเจาะทะลุที่มีวัสดุหลายชนิดลอดผ่าน