แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

บล็อกและปลั๊กกันไฟและควันลาม

ค้นหาบล็อกและปลั๊กกันไฟและควันลามแบบขึ้นรูปสำหรับอุดปิดช่องเปิดที่มีสายเคเบิล ท่อ และวัสดุหลายชนิดลอดผ่าน ออกแบบเพื่อให้เจาะทะลุใหม่ได้ง่ายโดยปราศจากฝุ่นและอนุภาคเส้นใยในอากาศ

ค้นหาบล็อกและปลั๊กกันไฟและควันลามแบบขึ้นรูปสำหรับอุดปิดช่องเปิดที่มีสายเคเบิล ท่อ และวัสดุหลายชนิดลอดผ่าน ออกแบบเพื่อให้เจาะทะลุใหม่ได้ง่ายโดยปราศจากฝุ่นและอนุภาคเส้นใยในอากาศ
CFS-BL อิฐกันไฟและควันลาม (Firestop block)
บล็อกกันไฟ CFS-BL บล็อกกันไฟที่เตรียมไว้สำหรับการการอุดรูด้วยสายเคเบิล