แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบขนส่งสายเคเบิล

ปิดซีลช่องสายไฟที่ร้อยผ่านผนังหรือพื้นด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลามชนิดโมดูลาร์ของเรา ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติกันน้ำ ควัน และก๊าซไหลผ่าน สำหรับใช้งานในโครงการพลังงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งพื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง

ปิดซีลช่องสายไฟที่ร้อยผ่านผนังหรือพื้นด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลามชนิดโมดูลาร์ของเรา ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติกันน้ำ ควัน และก๊าซไหลผ่าน สำหรับใช้งานในโครงการพลังงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งพื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
โมดูลเคเบิ้ล CFS-T โมดูลสำหรับปิดผนึกสายเคเบิล / ท่อภายในกรอบการขนส่งเมื่อจำเป็นต้องใช้น้ำและก๊าซความหนาแน่นสูงและทนต่อความร้อนได้
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน