แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

อุปรณ์เสริมสำหรับป้องกันไฟและควันลาม

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ออกแบบเพื่อช่วยชีวิต ป้องกันทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ออกแบบเพื่อช่วยชีวิต ป้องกันทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร
ลิ่มชุดการบีบอัด CFS-T ชุดการบีบอัดลิ่มอย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นรูปแน่นประทับตราที่มีประสิทธิภาพภายในเฟรมเคเบิลการขนส่ง
กระดานกันไฟ CP 675 บอร์ดกันไฟสำรองสำหรับซีลเปล่าและตัวแทรกซึมด้วยสายเคเบิ้ล