Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • การให้แรงบิดที่ได้รับการรับรองจาก ETA เมื่อใช้กับบล็อกลม SIW 14-A หรือ 22-A และบล็อกลมควบคุมแรงบิด S-TB
  • การติดตั้งพุกที่เร็วและง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์ติดตั้ง HS-SC และบล็อกลมควบคุมแรงบิด S-TB
  • รับกำลังได้สูง (ตามกำลังของคอนกรีต)
  • ระยะห่างของพุกและระยะขอบคอนกรีตที่ยอดเยี่ยม
  • ระดับความลึกฝังสามระดับที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด
Applications
  • การใช้งานยึดกลางแจ้งหลากหลายรูปแบบหรือในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเดียวกันในคอนกรีตที่ไม่แตกร้าว
  • ราวจับและซี่ลูกกรง
  • บันไดและขั้นบันได
  • ราวป้องกัน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม