Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ความต้านทานสูง – เพื่อตรงตามข้อกำหนด เช่น ความหนาวัสดุฐานที่น้อยทีสุด หรือระยะขอบและห่างที่เล็กที่สุด
  • ค่าการรับแรงแผ่นดินไหวระดับ C2 ที่ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด
  • เหมาะสำหรับรูเจาะคอนกรีตด้วยสว่าน และเครื่องเจาะหัวเพชร (เช่น จากเครื่องมือเจาะหัวเพชร DD-30W และ DD EC-1)
Applications
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับการใช้งานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
  • ใช้ในงานติดยึดที่เน้นความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหว โดย category C1 สำหรับงานโครงสร้างรอง และ category C2 สำหรับงานโครงสร้างหลัก
  • ใช้ในงานยึดติดที่เน้นความปลอดภัยในบริเวณคอนกรีตที่รับแรงดึง และแรงอัด (Cracked and Uncracked concrete)

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า