Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • รูปแบบรับกำลังสูงสุดตามข้อจำกัดที่ท้าทาย เช่น ลดความหนาของชิ้นงาน ระยะพุกน้อยที่สุด และ ระยะห่างขอบคอนกรีตน้อยที่สุด
  • ค่าการทดสอบน้ำหนักบรรทุกจากแผ่นดินไหว C1 และ C2 ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด
  • เหมาะสำหรับสว่านเจาะกระเเทก และ สว่านเจาะหัวเพชร (DD-30W และ DD EC-1)
Applications
  • ใช้ในงานยึดติดที่เน้นความปลอดภัยในบริเวณคอนกรีตที่รับแรงดึง และแรงอัด (Cracked and Uncracked concrete)
  • ใช้ในงานติดยึดที่เน้นความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหว โดย category C1 สำหรับงานโครงสร้างรอง และ category C2 สำหรับงานโครงสร้างหลัก

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม