Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • สามารถใช้ในงานฝังตื้นสำหรับพื้นคอนกรีตบาง หรือความลึกในการเจาะเสียบเหล็กมีข้อกำจัด
  • ด้วยคุณสมบัติการขยายตัวที่ต่ำทำให้ค่าการรับกำลังสูง แม้ติดตั้งด้วยระยะห่างพุก และระยะขอบคอนกรีตน้อยก็ตาม
  • การที่ตัวพุกสามารถเซาะคอนกรีตได้ด้วยตัวมันเองทำให้การติดตั้งได้มาตรฐานโดยใช้อุปกรณ์ติดตั้งอย่างง่าย
  • ผลของการยึดเกาะทำให้มั่นใจได้ว่า แม้จะใช้พุกในบริเวณคอนกรีตแบบรับแรงดึงภายใต้แรงกระแทก
  • ต้องการรูเจาะผิวเรียบธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีการเซาะร่องเพิ่มเติม
Applications
  • ตัวยึดที่ต้องการความปลอดภัย รับน้ำหนักปานกลางในคอนกรีตรับแรงดึงและแรงอัด ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้แม้ว่าระยะฝั่งตื้น ระยะห่างของตัวยึดและระยะห่างขอบคอนกรีตน้อย
  • ตัวอย่าง: ราวมือบันได,ราวระเบียง, ท่อดับเพลิง, ท่ออากาศ, ที่นั่ง, โครงสร้างย่อยของ facade, สิ่งกีดขวางในที่จอดรถ เป็นต้น

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า