Hilti

Features & Applications

Features
  • กำลังการติดตั้งที่สูงขึ้น – เนื่องจากทำการเจาะน้อยกว่าและขั้นตอนการทำงานน้อยกว่าพุกคอนกรีตทั่วไป
  • ออกแบบหัวที่เรียบร้อยเพื่อไม่เสียเวลาในการตกแต่ง
  • ง่่ายต่อการติดตั้งและมั่นใจได้ – พร้อมรายละเอียดความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ HSE
  • ไม่แพ้ใครสำหรับการติดตั้งเหนือศรีษะ ง่ายมากในการทำงาน
  • สามารถรื้อถอนออกได้
Applications
  • เหมาะสำหรับติดตั้งราวกันตก ราง หรืองานเหล็กตกแต่ง
  • แผ่นเหล็กงานสถาปัตยกรรม
  • เหมาะสำหรับงานติดตั้งท่อหรืองานระบายอากาศ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า