แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ดอกสว่านเจาะขนาดเป็นขั้น TS-BT 5.3 HC #2348154

การบริการและให้คำปรึกษา