Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดรูเจาะเมื่อใช้งานร่วมกับแท่งเกลียว HIT-Z
  • การทำความสะอาดรูเจาะอัตโนมัติด้วยดอกสว่าน TE-CD และ TE-Y ใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นของ Hilti
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ICC (ICC-ES) และ ETA C2 สำหรับใช้งานในพื้นที่เสียงเกิดแผ่นดินไหว
  • ระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานฝังลึกยึดเหล็กเส้น
  • เหล็กเส้นติดตั้งภายหลังทำงานได้เหมือนเหล็กฝังคอนกรีตหล่อในที่
Applications
  • สำหรับยึดจุดต่อในโครงสร้างเหล็ก เช่น คานเหล็ก, เสาเหล็ก
  • ใช้ยึดโครงสร้างเหล็กรอง เช่น ราง ราวกันตก แผงกันเสียง
  • สำหรับยึดแผงกันเพื่อความปลอดภัย, ราวบันได, บันไดสำหรับหนีไฟ
  • สำหรับเสริมกำลังและค้ำยันแรงแผ่นดินไหวสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • สำหรับเชื่อมเหล็กเส้นกับโครงสร้างคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว(post-installed)

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า