Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • มีประสิทธิภาพดีในงานคอนกรีตแบบรับแรงดึงและแรงอัด (cracked and uncracked concrete)
  • เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารในวัสดุหลายชนิด (ในสภาพแห้งหรือเปียก รูเจาะเต็มไปด้วยน้ำและใต้น้ำ)
  • เวลาการเซตตัวนานทำให้เวลาในการติดตั้งมีความยืดหยุ่นอย่างมาก
  • อปุกรณ์เสริมพิเศษที่หลากหลาย เช่น ที่ปิดลูกสูบ แปรงเหล็ก เครื่องฉีดน้ำยาเคมีไร้สาย
  • ง่ายต่อการทำความสะอาดและติดตั้ง
Applications
  • สำหรับการทดแทนเหล็กเส้นที่ถูกใส่ผิดที่ / ขาดหายไป
  • งานปรับปรุงหรือเสริมกำลังโดยใช้เหล็กเส้นติดตั้งภายหลังในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว(post-installed)
  • สำหรับติดตั้งเหล็กเดือย เหล็กเส้นในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว(post-installed)
  • ใช้ยึดในชิ้นส่วนโครงสร้างรอง
  • สำหรับยึดจุดต่อในโครงสร้างเหล็ก เช่น คานเหล็ก, เสาเหล็ก

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า