Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในวัสดุก่ออิฐสำหรับเหล็กเส้นหลังการติดตั้ง, คอนกรีตรับแรงดึงและแรงอัดกับแท่งพุกตามที่ระบุในรายงาน ETA
  • การทำความสะอาดหลุมอัตโนมัติด้วย TE-CD และดอกสว่านเจาะ TE-YD ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่น Hilti
  • อุปกรณ์ที่มีหลากหลาย (เช่น ปลอกหุ้ม เครื่องฉีดไร้สาย)
  • ช่วงอุณหภูมิทำงานที่กว้างตั้งแต่ -5°C ถึง +40°C (ยกเว้นอิฐแข็ง)
  • เวลาในการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการยึดพุกในคอนกรีตและผนังอิฐ
Applications
  • การยึดในการก่ออิฐกลวงและของแข็ง
  • สำหรับการใช้งานเบาและขนาดกลาง เช่น แถบหน้าต่าง อุปกรณ์สุขาภิบาล กันสาด ระบบปรับอากาศ ไฟ
  • การยึดพุกเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบา เช่น คอลัมน์เหล็ก คาน
  • การยึดพุกส่วนประกอบเหล็กรอง
  • การเชื่อมต่อของเหล็กเส้นหลังการติดตั้ง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า