แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • เชื่อถือได้ให้ประสิทธิภาพสูงในรูเจาะหัวเพชร
  • พุกที่เร็วกว่าและง่ายกว่าสำหรับติดตั้งในรูเจาะ
Applications
  • รูเจาะหัวเพชรสำหรับติดตั้งพุกคอนกรีตหรือเหล็กเส้นในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (post-installed)

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา