แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • เครื่องมือการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายสำหรับแท่ง
  • การตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว
Applications
  • เครื่องมือการตั้งค่าที่จำเป็นต้องติดตั้ง HAS-E
  • เครื่องมือการตั้งค่าการติดตั้งHAS-E
  • เครื่องมือการตั้งค่าสินค้าแนะนำการติดตั้ง HAS-E

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา