แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • ลูกสูบฉีดและสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้การฉีดน้ำยาเจาะเสียบเหล็กเข้าไปในรูเจาะมีความสม่ำเสมอและปราศจากช่องอากาศ
  • สามารถประมาณปริมาณการใช้งานน้ำยาเจาะเคมี ลดการสูญเสียที่ไม่เหมาะสม
Applications
  • สำหรับฉีดน้ำยาเคมี Hilti HIT ในสภาพต่างๆ เช่น ความลึกของรูเจาะ รูเจาะเหนือหัว และ ในสภาพใต้น้ำ

การบริการและให้คำปรึกษา