แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • อุปกรณ์เสริมที่แข็งแรงและใช้งานง่ายกว่าเดิมเพื่อให้การติดตั้งพุกยุ่งยากน้อยลง
  • ช่วยให้การติดตั้งพุกคอนกรีตที่ถูกต้องทำได้สะดวกขึ้น
Applications
  • การใช้แปรงปัดรูเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกระยะฝังที่แตกต่างกัน
  • การทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นออกจากพื้นผิวรูเจาะ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา