แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

เครื่องมือติดตั้ง HHD-S #332076
Applications
  • เครื่องมือการตั้งค่าสำหรับที่ยึดช่องว่าง HHD-S และ HHD

การบริการและให้คำปรึกษา