Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เพื่อความมั่นใจตำแหน่งพุกอยู่ตรงกลางในรูเจาะ
  • การแยกทางกายภาพของแท่งเกลียวจากคอนกรีตและเหล็กเส้น
  • ช่วยจับแท่งเกลียวให้อยู่ในตำแหน่งสำหรับการใช้งานเหนือศรีษะ
  • ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการรับแรงด้วย RE-500 และข้อมูลที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉนวนไฟฟ้า
Applications
  • ใช้ยึดรางรถไฟในอุโมงค์สำหรับคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
  • สำหรับยึดเครื่องจักร
  • การยึดที่หลากหลาย ซึ่งงานยึดปัจจุบันมีความเสี่ยง
  • การติดตั้งเหนือหัวที่การกำหนดศูนย์กลางของแท่งเกลียวทำได้ยาก หรือ แท่งเกลียวไม่สามารถยึดอยู่ได้ในรูเจาะ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า