แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กระบอกใส่พุกเคม HIT-CB 330 #2007056
Applications
  • น้ำยาเจาะเสียบฟอยสำหรับการใช้งาน Hilti ทั้งหมดในอัตราส่วน 3:1
  • น้ำยาเจาะเสียบเหล็กสีดำสำหรับการใช้งาน Hilti ทั้งหมดในอัตราส่วน 3:1
  • น้ำยาเจาะเสียบเหล็กสีดำสำหรับการใช้งาน Hilti ทั้งหมดในอัตราส่วน 3:1
  • ไม่ได้ใช้กับน้ำยาเคมี HY200 (5:1)
  • สำหรับใช้ร่วมกับปืนฉีดน้ำยาเคมี HDM และ HDE สำหรับเฉพาะน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก HIT RE500, HY 70, HIT MM, CT1 (HY200 ต้องการกระบอกบรรจุน้ำยา HIT-CR)

การบริการและให้คำปรึกษา