แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กรอง VC 20/40/150 ตัวจับภาพ #436058
Features
  • เหมาะสมสำหรับการใช้งานเปียกและแห้ง
  • 99.9% ประสิทธิภาพการกรอง (การดูดซึมขั้นต่ำ)
  • ตัวกรอง M-คลาส

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

กรอง VC 20/40/150 ตัวจับภาพ #436058

การบริการและให้คำปรึกษา