แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กรอง VC 4X-22/10-22/140-2-22 คอนกรีต #2305010
Features
  • เหมาะสมสำหรับการใช้งานเปียกและแห้ง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

กรอง VC 4X-22/10-22/140-2-22 คอนกรีต #2305010

การบริการและให้คำปรึกษา