แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ถุงฟิลเตอร์สำหรับกรองน้ำ DD-WMS 100 MP5 #2145833
Features
  • ที่ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยน
Applications
  • เพื่อใช้กับระบบจัดการน้ำ DD-WMS 100

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ถุงฟิลเตอร์สำหรับกรองน้ำ DD-WMS 100 MP5 #2145833

การบริการและให้คำปรึกษา