แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบดูดฝุ่นสำหรับการเจียรและขัด

ระบบดูดฝุ่นสำหรับการเจียรคอนกรีตและวัสดุฐานอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ทำงานสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองให้มากที่สุด

ระบบดูดฝุ่นสำหรับการเจียรคอนกรีตและวัสดุฐานอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ทำงานสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองให้มากที่สุด
Combo AG100-8D Cutting with VC20 ระบบดูดฝุ่นและส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องขัดเจียรฮิลติ
Combio AG100-8S Cutting with VC20 ระบบดูดฝุ่นและส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องขัดเจียรฮิลติ
แปรง 100 ชุด ระบบดูดฝุ่นและส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องขัดเจียรฮิลติ
แปรง DG-EX 125/5" (02) ชุด ระบบดูดฝุ่นและส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องขัดเจียรฮิลติ