แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบดูดฝุ่นสำหรับงานเจาะ

ระบบดูดฝุ่นสำหรับงานเจาะ เพื่อให้พื้นที่ทำงานสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองให้มากที่สุด

ระบบดูดฝุ่นสำหรับงานเจาะ เพื่อให้พื้นที่ทำงานสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองให้มากที่สุด
ระบบดูดฝุ่น รุ่น TE DRS 4/6 ระบบดูดฝุ่นในตัวเพื่อให้การจัดเก็บฝุ่นสะดวกขึ้นเมื่อเจาะหรือสกัดด้วยสว่านกระแทกไร้สาย TE 4-22 และ TE 6-22
กล่อง TE DRS 6-A ระบบดูดฝุ่นในตัวช่วยในการเก็บฝุ่นอย่างสะดวกสบาย