แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สตัดเกลียวที่เชื่อมแบบหลอม

แสดงสตัดเกลียวที่เชื่อมแบบหลอมสำหรับการยึดเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เครื่องมือเชื่อมสตัดแบบหลอมของ Hilti

แสดงสตัดเกลียวที่เชื่อมแบบหลอมสำหรับการยึดเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เครื่องมือเชื่อมสตัดแบบหลอมของ Hilti