Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียว

ค้นหาเกี่ยวกับขนาดหมุดสลักเกลียวของเครื่องยิงแบบดินปืนและแบตเตอรี่ สำหรับการยิงยึดเหล็กหรือคอนกรีตให้เร็วขึ้นเพื่อการติดตั้งตะแกรงปูพื้น รางสายไฟสำหรับแสงสว่าง และการยึดที่สามารถถอดออกได้

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า