Skip to main content

สลักเกลียว

ค้นหาเกี่ยวกับขนาดหมุดสลักเกลียวของเครื่องยิงแบบดินปืนและแบตเตอรี่ สำหรับการยิงยึดเหล็กหรือคอนกรีตให้เร็วขึ้นเพื่อการติดตั้งตะแกรงปูพื้น รางสายไฟสำหรับแสงสว่าง และการยึดที่สามารถถอดออกได้

สลักเกลียวปลายทู่
แสดงให้ฉันดูสลักเกลียวปลายทู่สำหรับการเชื่อมต่อสายดิน/สายกราวน์ และการยึดติดกับเหล็ก
สลักเกลียวปลายแหลม
แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก
สลักเกลียวแบบสกรู
แสดงสลักเกลียวแบบสกรูสำหรับการยึดในการติดตั้ง MEP ตะแกรงปูพื้นทางเดิน และของยึดติดกับที่ เช่น ป้ายหรือหลอดไฟติดกับเหล็ก
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า