แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียว

ค้นหาเกี่ยวกับขนาดหมุดสลักเกลียวของเครื่องยิงแบบดินปืนและแบตเตอรี่ สำหรับการยิงยึดเหล็กหรือคอนกรีตให้เร็วขึ้นเพื่อการติดตั้งตะแกรงปูพื้น รางสายไฟสำหรับแสงสว่าง และการยึดที่สามารถถอดออกได้