แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนอื่นๆ

แสดงชิ้นส่วนสำหรับการยึดที่พิเศษเฉพาะ - เช่น แหวนรองสำหรับยึดเมมเบรนระบายน้ำ หรือ ตัวต่อเพื่อรับแรงเฉือนสำหรับคานคอมโพสิตโดยใช้เครื่องยิงตะปู"

แสดงชิ้นส่วนสำหรับการยึดที่พิเศษเฉพาะ - เช่น แหวนรองสำหรับยึดเมมเบรนระบายน้ำ หรือ ตัวต่อเพื่อรับแรงเฉือนสำหรับคานคอมโพสิตโดยใช้เครื่องยิงตะปู"