Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ลวดเพดาน คลิปและตะขอแท่งเกลียวสำหรับการใช้งานทางไฟฟ้า

แสดงที่ยึดสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าห้อยแขวนทีต้องยิดติดเหนือศรีษะด้วยการใช้เครื่องยิงตะปู

แสดงที่ยึดสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าห้อยแขวนทีต้องยิดติดเหนือศรีษะด้วยการใช้เครื่องยิงตะปู
คลิปเพดาน X-ECC MX ตัวหนีบเพดานโลหะสำหรับการยึดงานไฟฟ้าและเครื่องกลบนเพดานที่เป็นงานเบา และใช้ร่วมกับตะปูม้วน
ตัวยึดแท่งเกลียว X-EHS M MX ตัวแขวนแบบแท่งเกลียวโลหะสำหรับการยึดงานไฟฟ้าและเครื่องกลบนเพดานที่เป็นงานเบา และใช้ร่วมกับตะปูม้วน
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า