Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • หัวทำเครื่องหมายต่างๆ ที่มีอยู่สำหรับการทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะร้อนและเย็น
  • รูปแบบตัวอักษรที่มีอยู่: ความคมชัดต่ำความเครียดและมินนี่ความเครียด
  • 7-10 ตัวอักษรเครื่องหมายสามารถติดตั้งในหัวเครื่องหมาย
Applications
  • การทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะเพื่อระบุข้อมูล การสอบทวนแหล่งที่มา และการควบคุมคุณภาพในโรงงานเหล็กกล้า, โรงงานผลิต สถาบันทดสอบ ฯลฯ
  • ทำเครื่องหมายบนแผ่นและแท่งโลหะ รวมถึงชิ้นส่วนเหล็กรับน้ำหนักแบเบา กลาง หรือหนัก

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า