Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • การออกแบบการยึดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้พุกชนิดราง
  • รายงานการคำนวณที่ชัดเจนและโปร่งใส
  • ระยะเสริมของตัวแปรการออกแบบ
  • คุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบอัตโนมัติ
Applications
  • การออกแบบจุดยึดโดยใช้พุกชนิดราง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า