แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์สำหรับพุก

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA
ซอฟต์แวร์โปรแกรมการออกแบบพุกชนิดราง PROFIS Anchor Channel ซอฟต์แวร์วิศวกรรมโครงสร้างสำหรับการสร้างแบบจำลองและการคำนวณพุกชนิดรางแบบหล่อในที่ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปการข้อกำหนดและกฎหมายอาคาร