Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์สำหรับพุก

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA
ซอฟท์แวร์การออกแบบเชื่อมต่อโปรแกรม PROFIS Engineering Suite โปรแกรม PROFIS ซอฟท์แวร์ด้านวิศวกรรมแบบ Cloud-based เพื่อการออกแบบการเชื่อมต่อเหล็กกับคอนกรีตและคอนกรีตกับคอนกรีตที่เป็นไปตามข้อบังคับและข้ออนุญาตต่าง ๆ
PROFIS Anchor ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ PROFIS Rebar detailing ซอฟต์แวร์ Rebar detailing เพื่อการออกแบบเหล็กข้ออ้อยที่ติดตั้งภายหลังซึ่งรวดเร็วและประหยัดโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายอาคาร
ซอฟต์แวร์โปรแกรมการออกแบบพุกชนิดราง PROFIS Anchor Channel ซอฟต์แวร์วิศวกรรมโครงสร้างสำหรับการสร้างแบบจำลองและการคำนวณพุกชนิดรางแบบหล่อในที่ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปการข้อกำหนดและกฎหมายอาคาร
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า