Skip to main content

ซอฟต์แวร์สำหรับพุก

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA

ซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS สำหรับความหลากหลายของพุกยึดเหล็กเส้นและการใช้งานในแบบ 3 มิติ ออกแบบตามรหัสต่างประเทศและอื่น ๆ - มีวิธีการออกแบบ Hilti SOFA
ซอฟท์แวร์การออกแบบเชื่อมต่อโปรแกรม PROFIS Engineering Suite ซอฟท์แวร์ด้านวิศวกรรมแบบ Cloud-based เพื่อการออกแบบการเชื่อมต่อเหล็กกับคอนกรีตและคอนกรีตกับคอนกรีตที่เป็นไปตามข้อบังคับและข้ออนุญาตต่าง ๆ
PROFIS Rebar ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบการเจาะเสียบเหล็กเสริมที่ติดตั้งภายหลัง
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม